panchavedika

VISHNU VARDHAN SHARMA

Hindu devotional music

Maha lakshmi ashatakam

05:16

sri lakshmi ashtottara shata nama s...

11:14

soundharya lahari

01:07

mahishasura mardhini stotram

14:23

annapoorna stotram

07:46

lalitha pancha ratnam

03:04

ashta lakshmi stotram

14:27

saraswathi stotram

07:06

saraswathi devi ashtottara shata na...

11:48

Ashta dasha shakthi peeta stotram

03:21

ardha nareeswara ashatakam

08:59

shiva kavacha stotram

19:46

Dwadasa Jyothrilinga Smaranam

02:35

shiva bhujangam

10:35

shiva tandava stotram

06:33